Relevantné reklamné informácie a prispôsobené online reklamy  Chceme, aby bola vaša skúsenosť s nami a so značkami skupiny P&G zaujímavá, príjemná a personalizovaná. Preto sa snažíme vytvárať našu obchodnú komunikáciu na základe vašich preferencií a vyhýbať sa zasielaniu návrhov, ktoré nezodpovedajú vášmu záujmu, alebo zobrazovaniu reklám, ktoré ste už mnohokrát videli. Ako to dosiahneme?

• Kombinujeme údaje, aby sme lepšie prispôsobili našu komunikáciu vašim záujmom. V závislosti od vášho oprávneného záujmu môžeme rozšíriť vaše registračné údaje a údaje, ktoré nám poskytnete pri interakcii s našimi službami (preferencie značiek, vystrihnuté kupóny atď.) o atribúty, záujmy, demografické údaje získané z komerčne dostupných zdrojov alebo od iných tretích strán. Takisto ak ste prijali naše cookies cielenej reklamy alebo podobné technológie na webových stránkach alebo v aplikáciách P&G, resp. v niektorých prípadoch na webových stránkach alebo v aplikáciách tretích strán, môžeme doplniť údaje získané prostredníctvom našich cookies cielenej reklamy o iné informácie, ktoré nám poskytnete pri vytvorení účtu alebo interakcii s našimi službami.

Tieto údaje budeme spracúvať aj našimi automatizovanými prostriedkami s cieľom prispôsobiť náš obsah a ponuku prostredníctvom e-mailu, online (napríklad na platformách tretích strán vrátane platforiem sociálnych médií) a offline (napríklad papierovou poštou), ak ste súhlasili s tým, že budete od nás prijímať obchodné oznámenia.

• Podobná reklama. Na základe nášho oprávneného záujmu takisto budeme vykonávať analýzu vašich údajov na identifikovanie nových kontaktov, ktoré majú podobný profil ako vy a ktoré by mohli mať záujem o naše služby. Napríklad my a naše pobočky P&G môžeme nahrať vašu zašifrovanú e-mailovú adresu na Facebook a požiadať spoločnosť Facebook, aby naše reklamy zasielala ľuďom, ktorí majú podobné záujmy ako vy, a to aj v iných krajinách v závislosti od údajov, ktoré o vás a iných ľuďoch má.

• Vaše osobné údaje používame na to, aby sme sa k vám priblížili prostredníctvom online médií. Ak ste súhlasili s prijímaním našich obchodných oznámení, použijeme vaše zašifrované osobné údaje (napr. vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo mobilný reklamný identifikátor) na to, aby sme vám odosielali reklamy prostredníctvom online kanálov (napr. na účtoch sociálnych médií). Konáme tak s ohľadom na vaše súkromie – používame šifrované údaje a starostlivo vyberáme partnerov. Konkrétne budeme vaše osobné údaje odovzdávať tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby prispôsobenej reklamy, vrátane platforiem sociálnych médií. Tieto služby používame na spárovanie zašifrovaných informácií, ktoré uchovávame s osobnými údajmi v ich databáze na vytvorenie prispôsobených cieľových skupín a prispôsobenej reklamy podľa vašich záujmov na internete vrátane sociálnych médií v rozsahu, v akom to povoľujú platné právne predpisy.

Vďaka tomu vám budeme môcť posielať relevantnejšie online reklamy (ponuky, informácie o produktoch a inováciách) a zasielať vám menej reklám, pretože budeme vedieť, kedy sme vám už niektorú reklamu zaslali, a môžeme vás vylúčiť zo zasielania ďalších online reklám alebo e-mailov na rovnakú tému. Väčšina našich spotrebiteľov oceňuje, že im nechceme zobrazovať reklamy na produkty, ktoré ich nezaujímajú alebo ktoré sme im už mnohokrát zobrazili, ale ak to tak nie je, žiadny problém: svoje preferencie môžete vždy zmeniť.

Tu môžete vždy zmeniť svoj názor a odvolať svoj súhlas/ odmietnuť používanie vašich údajov na prispôsobenú komunikáciu a reklamy vrátane vytvorenia prispôsobených cieľových skupín a podobných cieľových skupín. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov