• Политиката ни за поверителност регулира събирането и използването на Вашите данни.
  • Това е причината, поради която събираме Вашите данни, законните ни основания за обработването им и срокът, за който личните Ви данни ще се съхраняват.
  • Имейлите ни съдържат пиксели, които помагат на P&G да разбере, когато взаимодействате с тях, както и какво съдържание Ви е било интересно. Научете повече тук. Можете да се отпишете от нашите програми за имейл съобщения по всяко време.
  • Вашата информация ще бъде обработена в страна, различна от тази, в която е събрана, включително в САЩ. Научете повече тук Можете да упражните правата си на субект на данни (да получите достъп, да изтриете, прехвърлите на друг доставчик, да възразите срещу или да ограничите обработването от наша страна на личните данни, които имаме за Вас, или да оттеглите съгласието си) или да промените предпочитанията или абонаментите си, като кликнете тук.