מדיניות הפרטיות שלנו מכתיבה את איסוף המידע שלכם על ידינו ואת השימוש שאנו עושים בו. זאת הסיבה (link to privacy policy) שבגינה אנו אוספים את המידע שלכם, הבסיס המשפטי שלנו לעיבוד שלו ומשך הזמן שבו המידע האישי שלכם יישמר.  ודעות הדוא"ל שלנו מכילות פיקסלים שעוזרים ל-P&G להבין אם שמתם לב אליהן ואיזה תוכן עניין אתכם. מידע נוסף זמין כאן (link to privacy policy). תוכלו להסיר את הרישום(link to Preference Center) שלכם מתוכניות הודעות הדוא"ל שלנו בכל עת. המידע שלכם יעובד במדינה שאיננה המדינה שבה נאסף המידע, כולל בארצות הברית. מידע נוסף זמין כאן (link to privacy policy). באפשרותכם לממש את הזכויות ש.לכם כבעלי המידע (אתם יכולים לגשת למידע האישי שלכם שנמצא ברשותנו, לתקן או למחוק אותו או להעביר אותו לספק אחר, להתנגד לעיבוד שאנו עושים בו או להגביל עיבוד זה,, או לבטל את הסכמתכם), או לשנות את ההעדפות והמינויים שלכם באמצעות לחיצה כאן (link to preference center).