• Vår Sekretesspolicy styr vår insamling och användning av dina personuppgifter.
  • Det är därför som vi samlar in dina personuppgifter, som utgör vår legala grund för behandlingen och tiden under vilken dina personuppgifter kommer att förvaras.
  • Våra e-postmeddelanden innehåller pixlar som hjälper P&G att förstå om du integrerar med dem och vilket innehåll som var intressant för dig. Läs mer här. Du kan när som helst avregistrera dig från våra program som berör e-postkommunikation.
  • Dina personuppgifter kommer att behandlas i ett annat land än det där de samlades in, däribland USA. Läs mera här.
  • Du kan utöva dina rättigheter som registrerad (du få åtkomst till, korrigera, radera, överföra till en annan leverantör, invända mot eller begränsa vår behandling av de personuppgifter vi har om dig, eller dra tillbaka ditt samtycke) eller ändra dina preferenser och prenumerationer genom att klicka här.