• Naše zásady ochrany osobných údajov upravujú získavanie a používanie vašich osobných údajov z našej strany.
  • Preto získavame vaše údaje, naše právne základy spracúvania a obdobie, počas ktorého budeme vaše osobné údaje uchovávať
  • Naše e-maily obsahujú pixely, ktoré pomáhajú spoločnosti P&G pochopiť, či ste s ňou v interakcii a aký obsah bol pre vás zaujímavý. Zistite viac tu (link to privacy policy). Z programov našej e-mailovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
  • Vaše údaje sa budú spracúvať v inej krajine ako v krajine, v ktorej sa získali, vrátane Spojených štátov. Zistite viac tu.
  • Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby (môžete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, opraviť ich, vymazať, preniesť k inému poskytovateľovi, vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov alebo ho obmedziť, prípadne odvolať svoj súhlas) alebo zmeniť svoje preferencie a odbery, kliknite sem.